Over Alles is gezondheid...

Een gezonder en vitaler Nederland. Dat is de inzet van Alles is gezondheid…, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie dat in 2014 door de rijksoverheid is gestart.

Het programma en netwerk wil -samen met meer dan 3.000 partners- de groeiende aandacht voor preventie en gezondheid een flinke duw in de rug geven.

We gaan voor een leefomgeving waarin iedereen in staat is om gezonde keuzes te maken. Daar waar iedereen werkt, woont, zorgt of ontspant.

Samen vormen we een maatschappelijke beweging die mensen inspireert, organisaties verbindt, gezondheidsbevorderende activiteiten faciliteert en kennisdeling stimuleert.

In de tweede fase van ons programma willen we meer samenwerken en leren van elkaar, successen zichtbaar maken, impact creëren en de beweging verbreden.

Ook een (extra) bijdrage leveren aan een gezonder en vitaler Nederland? Benieuwd naar ons netwerk? Doe mee met Alles is gezondheid... of ga naar www.allesisgezondheid.nl

 

Deel mee: #AIG2018